Vize ve İkamet İzni

Vize: Uluslararası öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk Konsolosluğu’na giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidir. Üniversiteye Yerleştirilme hakkı kazanan öğrencilere kabul mektubu düzenlenmektedir.

Her öğrenci ülkesinde bulunan Türk Konsolosluğu ile irtibata geçerek vize işlemleri hakkında bilgi edinmelidir.

İkamet İzni: Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerin, Ankara’da ikamet izni alabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından istenen aşağıdaki belgeleri Üniversite kaydından bir ay sonra önlisans ve lisans öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrencileri Birimine teslim etmeleri, lisansüstü öğrencileri ise Uluslararası Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü’ne (ilgili birimden teyit edilmesi lazım) teslim etmeleri gerekir.

İlk defa ikamet izni alacak öğrencilerin belgeleri, Üniversite tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne iletilir. Öğrencilerin işlemleri tamamlanarak ikamet izni alırlar. İkamet izni ile her öğrenciye bir Yabancı uyruklu kimlik numarası atanır ve öğrenciler bu YU numarası ile tüm işlemlerini yapabilmektedirler.

Öğrenciler, bundan sonraki ikamet uzatma işlemlerini kendileri yaparlar.

İkamet izin başvuru ekranına https://e-ikamet.goc.gov.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ

  1. İkamet izni başvuru formu (e-ikametten çıktı alınmaktadır.)
  2. Pasaport fotokopisi (İşlem gören tüm sayfaları ve vize bulunan sayfa, aslı görüldü onayı ile birlikte)
  3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf
  4. Sağlık Sigortası

a.) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
b.) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi,
c.) Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya (isteğe bağlı sigorta) dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge, 
d.) Özel Sağlık Sigortası (10.05.2016 tarihli ve 16 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yatırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamalıdır.)

  1. Öğrenci Belgesi ve ikamet izni bilgi formu (Öğrenim süresi ve Muhtemel mezuniyet tarihi yazmalıdır.) Bu belge, lisans/önlisans öğrencileri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan, yüksek lisans/doktora öğrencileri için öğrencinin kayıtlı olduğu enstitüden edinilir.
  2. Adres Belgesi (Yurtta kalıyor ise imzalı ve mühürlü/kaşeli yurt belgesi, kira sözleşmesi ile kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi)
  3. İkamet izni kart bedeli makbuzu
  4. Gelir Beyanı (Başvuru formunda beyan edilecektir.)
  5. Öğrencinin 18 yaşından küçük olması halinde;

a) Doğum belgesi (Apostil yada ilgili ülke konsolosluğu ile T.C. Dışişleri Bakanlığı onayı ve noter onaylı Türkçe tercümeli olmalıdır.)
b) Muvafakatname (Apostil ya da onaylı)

Not: Öğrenim vizesi ile gelen 18 yaşından küçükler için doğum belgesi ve muvafakat talep edilmemektedir.

Not: Belgeler ile ilgili ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için önlisans ve lisans öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda görev yapan ilgili kişi ile görüşebilirsiniz