Sağlık

Yasa gereği, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortasından yararlanabilirler. Her yıl resmi olarak açıklanan sigorta primleri öğrenciler tarafından aylık olarak ödenir. Sağlık sigortası öğrenim süresi ile sınırlıdır. Üç aylık sürede talepte bulunmayanlar ise öğrenimleri süresince genel sağlık sigortasından yararlanamazlar.

Öğrenciler yabancı uyruklu (YU) numaraları ile Ankara’daki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yaparak sisteme dahil olabilmektedirler.

Burslu öğrenciler ise aldıkları bursun koşullarına göre burs aldıkları kurum tarafından sigortalanmaktadır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından verilen Türkiye Burslarından yararlanan öğrencilerin sigorta ile ilgili işlemleri YTB tarafından yapılmakta ve primleri yine bu kurum tarafından karşılanmaktadır.

Not: Belirtilen süreleri kaçırmış olan öğrenciler ise özel sağlık sigortası imkanlarından faydalanabilmektedirler.

www.hacettepe.edu.tr/yerleskedeyasam