Uluslararası Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü

Koordinatör
Koordinatör Yardımcısı
Uluslararası Öğrenciler Temsilcisi
Reem Al Safffar (reemalsaffar@hacettepe.edu.tr)
Gursel Abbas (gurselabbas@hacettepe.edu.tr)

Tanımı
Uluslararası Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü, üniversitemizde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğrenimlerini sürdürmek isteyen uluslararası öğrencilere yardımcı olmak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.

Amacı
Uluslararası Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yaşama aktif olarak katılmalarına ve öğrenimleri sürecince karşılaştıkları akademik, sosyal ve kültürel sorunları çözmelerine yardımcı olmak amacını gütmektedir.
Üniversitemizde uluslararası öğrencilerin öğrenim görmesi, hem öğrencilerimizin farklı toplum ve kültürleri yakından tanımasına olanak sağlayacak, hem de uluslararası öğrencilerin ülkemizin kültür zenginliğini fark etmesine ve farklılıkları anlamasına yardımcı olacaktır. Üniversitemizden mezun olan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çalışan Hacettepe dostları hem üniversitemiz hem de ülkemiz için faydalı olacaktır.

Görevleri

  • Uluslararası öğrencilere lisansüstü programlara başvuru ve kabul esasları hakkında bilgi vermek, 
  • Üniversitemize kabul edilen uluslararası öğrencilerin uyum sağlamaları konusunda yardımcı olmak (Üniversite Yaşamına Giriş dersleri ve Hoş Geldiniz Partisi düzenlemek dahil),
  • Sağlık ve barınma imkanları konusunda yol göstermek,
  • Uluslararası öğrenciler için anlamlı günleri saptayarak kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,
  • Uluslararası öğrencilerin kendi aralarında ve diğer öğrencilerle kaynaşmaları için sosyal programlar düzenlemek (Kültürel Geziler ve Uluslararası Öğrenciler Günü düzenlemek gibi),
  • Uluslararası öğrenciler arasında iletişimi kolaylaştırmak için Uluslararası Öğrenci Topluluğu oluşturmak,
  • Uluslararası öğrencilerle birlikte yapılacak etkinlikleri üniversitemiz sayfasında duyurmak (www.iso.hacettepe.edu.tr) ve medya kuruluşlarıyla paylaşmak.